Maak van de nul een punt in Zuid-Holland

Focusgroepen voor verkeersveiliger Zuid-Holland geïnventariseerd

SWOV heeft in opdracht van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH) een verkeersveiligheidsanalyse gemaakt en mogelijke maatregelen in kaart gebracht die de verkeersveiligheid in deze provincie kunnen verbeteren. Dit is gebeurd in het kader van “Maak een punt van nul verkeersslachtoffers”: de ambitie van het ROV-ZH Meerjarenprogramma 2017-2020.

Jonge bestuurders, senioren en fietsers vormen in het SWOV-rapport belangrijke focusgroepen.
Enkele van de belangrijkste aanknopingspunten voor beleid die SWOV in het rapport noemt zijn:

  • duurzaam veilige en senioren-bestendige infrastructuur;
  • verbetering van de veiligheid van de fietsinfrastructuur;
  • veiligheidsbevorderende kenmerken van fietsen en fietsers;
  • veiligheidsbevorderende maatregelen voor gemotoriseerd verkeer;
  • maatregelen aan gemotoriseerd verkeer ter bescherming van de tegenpartij;
  • insteek en aandachtspunten voor voorlichting;
  • aandachtspunten voor het aanleren en bestendigen van vaardigheden;
  • aandachtspunten voor regelgeving en handhaving.

SWOV-directeur Peter van der Knaap overhandigde het rapport op 7 februari 2018 aan de verkeersveiligheidsambassadeurs van Zuid-Holland.

(Foto: René Zoetemelk, copyright ROV-ZH 2018)