Martin Damen nieuwe directeur-bestuurder SWOV

Martin Damen (54) begint in januari 2022 als de nieuwe directeur-bestuurder van SWOV – Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Hij volgt in deze functie Peter van der Knaap op, die sinds september directeur is bij de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Op dit moment is Damen lid van de directie bij RIGO Research en Advies BV. RIGO verricht beleidsonderzoek op lokaal, regionaal en landelijk niveau op het gebied van wonen en leefbaarheid en ondersteunt overheden en corporaties bij het vormgeven van hun beleid. Damen studeerde informatica aan de Universiteit in Amsterdam.

Achtergrond

Sinds 1991 werkte Martin Damen als beleidsonderzoeker en projectleider in verschillende functies bij RIGO waarvan ook 8 jaar als algemeen directeur. Bij RIGO heeft Damen als onderzoeker veel ervaring opgedaan met het verbinden van kwalitatieve onderzoeksresultaten met meer kwantitatieve en analyserende onderzoeken en vervolgens het helpen van de opdrachtgever bij het duiden van de resultaten met als doel om betere besluiten te kunnen nemen.

Als bestuurslid en voorzitter van de branchevereniging voor beleidsonderzoeksbureaus (vereniging voor beleidsonderzoek; VBO) heeft Damen zich, naast zijn werk bij RIGO, ingezet om de kennisinfrastructuur (bureaus, universiteiten en onderzoeksinstituten) te versterken met als doel de onafhankelijkheid en objectiviteit van onderzoek en advies te waarborgen.