Met een nieuw programma en een nieuwe directeur 2022 in

Met het nieuwe jaar gaat ook het nieuwe onderzoeksprogramma van SWOV van start. Hierin zal aandacht zijn voor nieuwe ontwikkelingen waar we nu of in de nabije toekomst mee te maken zullen krijgen, zoals mobiliteitsverschuivingen door de coronacrisis, de migratie tussen stad en platteland en de ontwikkelingen in de voertuigautomatisering. Ook zal er aandacht zijn voor de vraag of en hoe nieuwe voertuigen (zoals LEVs, scooters en shuttles) veilig kunnen worden geïntegreerd in ons verkeerssysteem.

Onderzoek naar een veilige infrastructuur is eigenlijk nooit af. Veilige en geloofwaardig ingerichte 30- of 60 km/uur-wegen, de veiligheid van kruispunten en – in breder verband – de veiligheid van het stedelijk verkeer krijgen vanaf het komend jaar veel aandacht.

Van de gedragsaspecten in het verkeer zal er onder andere onderzoek worden gedaan naar (rij)opleiding en educatie, alcohol en drugs, afleiding en de invloed van verschillende aandoeningen op veilige verkeersdeelname. Volgens de diepteonderzoekmethode zullen we in 2022 het ontstaan en de oorzaken van motorongevallen en fiets-auto-ongevallen op 30km/uur-wegen onderzoeken. 

SWOV zal blijven werken aan de beschikbaarheid en kwaliteitsverbetering van de basisgegevens. Data die belangrijke bouwstenen vormen voor o.a. de jaarlijkse SWOV-publicatie De Staat van de Verkeersveiligheid, waarin we terug- en vooruitblikken.

Tot slot: het nieuwe jaar beginnen we ook met onze nieuwe directeur-bestuurder Martin Damen. We kijken ernaar uit om met Martin aan het roer, ons onderzoekswerk voort te blijven zetten voor een veiliger verkeer.

Lees het SWOV-onderzoeksprogramma »