Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde over risicocompensatie in het verkeer

Bij de introductie van verkeersveiligheidsmaatregelen waarschuwen verkeerspsychologen vaak voor gedragsaanpassingen waardoor de verwachte reductie van het aantal verkeersongevallen uitblijft, ofwel risicocompensatie. Diverse studies hebben laten zien dat er risicocompensatie optreedt. In Tijdschrift voor de Geneeskunde bespreken Willem Vlakveld en Ragnhild Davidse (beiden SWOV) en neuropsycholoog Wiebo Brouwer het achterliggende psychologische mechanisme van risicocompensatie. Welke factoren vergroten de kans op risicocompensatie? En heeft het ook voordelen?

Het artikel is voor abonnees te lezen op de website van het Tijdschrift voor Geneeskunde.