Nieuw in de SWOV-factsheetreeks: Veilige wegbermen

Aan de reeks SWOV-factsheets is de factsheet over Veilige wegbermen toegevoegd. Hierin valt te lezen dat bermongevallen jaarlijks zo’n 160 verkeersdoden onder het gemotoriseerd verkeer eisen, vooral op 60- en 80-km/uur-wegen. Om bermongevallen te voorkomen (of de ernst ervan) is een veilige inrichting van de berm belangrijk. Dit kan door:

  • een voldoende brede vlucht- of redresseerstrook. Een redresseerstrook is bedoeld om bestuurders de mogelijkheid te geven terug te sturen naar de rijstrook;
  • een zo klein mogelijk niveauverschil tussen de rijbaan (wegverharding) en de berm;
  • een semi-verharde en draagkrachtige berm zodat het voertuig beter bestuurbaar blijft en niet wegzakt bij het van de weg raken;
  • een voldoende brede obstakelvrije zone of obstakels die veilig zijn afgeschermd.