Nieuw rijgeschiktheidsonderzoek voorspelt voor meer dan 90 procent de rijgeschiktheid van alzheimerpatiënten

Mensen worden ouder en blijven langer autorijden. Met de vergrijzing neemt ook het aantal mensen met dementie toe, en ook zij blijven graag mobiel. Veel patiënten met lichte dementie willen en kunnen blijven autorijden, maar het is lastig om te bepalen wie er nog wel veilig rijdt en wie niet.

Dafne Piersma beschrijft in haar proefschrift Fitness to drive of older drivers with cognitive impairments een nieuwe methode om de rijgeschiktheid te kunnen onderzoeken van mensen met dementie. Dit rijgeschiktheidsonderzoek bestaat uit interviews met de patiënt en een naaste, het uitvoeren van cognitieve testen en ritten in een rijsimulator. Met deze drie onderdelen werd voor meer dan 90% van de patiënten met de ziekte van Alzheimer juist voorspeld of ze de officiële rijtest op de weg van het CBR zouden halen. Hierbij spelen veel factoren een rol, zoals de ernst van de dementie, reactiesnelheid, kennis van de verkeersregels en het herkennen van gevaren in het verkeer. Voor patiënten met andere vormen van dementie, zoals vasculaire dementie, frontotemporale dementie en dementie met Lewy lichaampjes, zullen rijgeschiktheidsonderzoeken ontwikkeld moeten worden die hierop zijn toegespitst. De op basis van het onderzoek gegeven rijadviezen werden meestal opgevolgd, wat betekent dat de meeste patiënten met dementie die rijgeschikt zijn doorgaan met autorijden en de meeste patiënten die ongeschikt zijn stoppen met autorijden. Bij deze laatste groep is ondersteuning bij het vinden van alternatieve manieren van vervoer belangrijk, zodat mobiliteit en sociale participatie zoveel mogelijk behouden kunnen blijven.

Het onderzoek werd medegefinancierd door SWOV.

Dafne Piersma verdedigt op 26 februari 2018 haar proefschrift aan de Rijksuniversiteit Groningen.