Onderzoek naar effecten Investeringsimpuls Verkeersveiligheid

SWOV gaat onderzoek doen naar de verkeersveiligheidseffecten en de kosteneffectiviteit van zowel de eerste tranche als van toekomstige tranches van de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid. Het onderzoek, waarvan CROW en het ministerie van IenW opdrachtgever zijn, wordt in het najaar afgerond.