Rapport Gebruikers van het fietspad in de stad

De belangrijkste vraag die steeds naar voren komt in maatschappelijke discussies is of de drukte op het fietspad inderdaad samengaat met meer variëteit in gebruikers en in snelheid. Ook is de vraag of, als dit zo is, dit leidt tot feitelijk meer onveiligheid. In deze studie hebben we geprobeerd deze vragen te beantwoorden aan de hand van de volgende subvragen:

  • Wie maken gebruik van het fietspad in de stad?
  • Hoe is het gebruik verdeeld over typen gebruikers?
  • Wat zijn de kenmerken van de gebruikers en hun voertuigen?
  • Hoe gedragen zij zich?
  • Hoe is de interactie met ander verkeer op het fietspad?
  • Levert dat conflicten op?