Scheidend SWOV-directeur Peter van der Knaap: ‘Blíjven opkomen voor het belang van verkeersveiligheid’

Om het aantal verkeersslachtoffers de komende tien jaar te halveren en in 2050 zelfs naar nul terug te brengen, moet Nederland langs drie sporen te werk gaan: afmaken wat werkt, weeffouten in het verkeerssysteem herstellen en de kansen van technologische innovatie gericht benutten.

Dit schrijft Peter van der Knaap in een persoonlijke reflectie op ruim acht jaar directeurschap van SWOV. Van der Knaap verruilt per 1 september 2021 SWOV voor de directie Internationaal Onderzoek & Beleidsevaluatie (IOB) bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.