SHAPE-IT project: ondersteuning van de interactie tussen mensen en geautomatiseerde voertuigen

SWOV is betrokken bij diverse internationale projecten. Op deze manier kan SWOV vanuit haar expertise op het gebied van verkeersveiligheid een bijdrage leveren en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied. Eén van die projecten is het project 'SHAPE-IT'.

SHAPE-IT beoogt een veilige, aanvaardbare en prettige integratie van gebruikersgerichte en transparante geautomatiseerde voertuigen in gemengde stedelijke verkeersomgevingen. In vier jaar zullen 15 promovendi onderzoek verrichten, samen met begeleiders uit de academische wereld en het bedrijfsleven. 

Het project wordt gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie. SWOV draagt als partner bij aan het beantwoorden van vragen waarmee beleidsmakers en andere professionals in het wegverkeer worden geconfronteerd. 

Meer informatie is te vinden op shape-it.eu.