Stappenplan Evaluatie GOW30 beschikbaar voor gemeenten

SWOV heeft een stappenplan opgesteld dat gemeenten helpt bij evaluatie van de invoering van de zogeheten Gebiedsontsluitingsweg met een limiet 30 km/uur, kortweg GOW30. Steeds meer gemeenten voeren deze nieuwe wegcategorie in die in de plaats moet komen van de zogeheten ’grijze wegen’ binnen de bebouwde kom. Grijze wegen zijn wegen die én een verkeersfunctie én een verblijfsfunctie hebben en door die menging niet verkeersveilig zijn. Door van grijze wegen GOW30 te maken, moet het er veiliger op worden.

In 2021 verscheen het Afwegingskader 30 km/uur, waarmee gemeenten het proces kunnen doorlopen welke wegen in aanmerking komen om tot GOW30 te worden omgevormd. Aan de inrichtingskenmerken of -eisen voor een GOW30 wordt in 2022 onder leiding van CROW gewerkt. Het Stappenplan Evaluatie GOW30 helpt gemeenten te bepalen of de verkeersveiligheid er echt op vooruit is gegaan en om na te gaan of aanvullende maatregelen nodig zijn. Voor een goede evaluatie is het is belangrijk dat nu al wordt begonnen met de gegevensverzameling.

Gemeenten wordt gevraagd resultaten te delen

SWOV wil de resultaten van gemeentelijke evaluaties samenvoegen. Hiermee wil SWOV de verkeersveiligheidseffecten op landelijk niveau bestuderen en eventueel verdere aanbevelingen voor de inrichting geven. Gemeenten wordt dan ook gevraagd om de resultaten van de evaluatie met SWOV te delen. Voor vragen over de evaluatie of over het delen van gegevens: samenwerken@swov.nl