SWOV in consortium dat effect zelfrijdende auto’s op vervoers- en locatiekeuzes onderzoekt

SWOV gaat, tezamen met een groot aantal consortiumpartners, het onderzoek ‘STAD’ – Nederland met zelfrijdende auto’s uitvoeren. Het onderzoek vindt plaats binnen het zogeheten SURF-programma (Smart Urban Regions of the Future).

Zelfrijdende auto's veranderen de manier waarop we reizen, wonen, werken en recreëren. Dit onderzoek bestudeert het effect van zelfrijdende auto’s op vervoers- en locatiekeuzes van personen en bedrijven en op het ruimtelijk ontwerp van steden en wegen.

Het consortium bestaat uit: TUD (prof. Bart van Arem), EUR, VU, TUE, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitican Solutions (AMS), Hogeschool Rotterdam, Rijkswaterstaat, RDW, TNO, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Amsterdam, gemeente Den Haag, gemeente Delft, provincie Zuid-Holland, provincie Gelderland, Rotterdam The Hague Airport, RET, CROW, SmartPort, SWOV, Mobycon, DTV, Connekt, TransDev, Goudppel Coffeng.

Het SURF-programma valt onder het VERDUS-kennisinitiatief (Verbinden van Duurzame Steden).

Meer nieuws