SWOV-instrument voor Zuid-Holland: screening- en diagnose van de veiligheid van provinciale infrastructuur

Voor de provincie Zuid-Holland heeft SWOV een instrument ontwikkeld waarmee de provincie de verkeersveiligheid van de weg- en fietsinfrastructuur in kaart kan brengen. Dit instrument bevat een zogeheten ‘screener’ waarmee een deel van de gevaarlijkste provinciale wegen in Zuid-Holland (ca. 20%) worden geselecteerd. Van deze wegen worden vervolgens de verkeersveiligheidsrisico’s in kaart gebracht.

Van die 20% onveilig geachte wegen worden vervolgens meer in detail relevante kenmerken verzameld, met een speciaal hiervoor ontwikkeld diagnose-instrument. Het diagnose-instrument geeft aanwijzingen over de aard van de onveilige kenmerken van de betreffen de wegen.

De werkwijze binnen de risicogestuurde aanpak zoals die in het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) wordt gestimuleerd.