SWOV op het Nationaal Verkeersveiligheidscongres

SWOV levert op het komende Nationaal Verkeersveiligheidscongres (NVVC) aan vijf sessies een bijdrage, waaronder over de verlaging van de snelheidslimiet binnen de bebouwde kom naar 30 km/uur. Het NVVC vindt plaats op 14 april in Utrecht en heeft als thema #klaarvoordetoekomst. Voor wethouders die met ‘hun’ gemeenteambtenaar meekomen, is de toegang gratis.

Registreer je nu »

Kruispuntveiligheid in beeld

Met behulp van geautomatiseerde waarneming en analyse van verkeersstromen en -conflicten heeft SWOV het effect van de herinrichting van twee Haagse kruispunten onderzocht. Videobeelden van voor en na de herinrichting werden hiervoor gekoppeld aan waarnemingssoftware. De sessie wordt verzorgd door Gert Jan Wijlhuizen.

Kenmerken van (on)veilige fietsinfrastructuur

Het gaat niet goed met de verkeersveiligheid voor fietsers. De vraag is dan ook van welke infrastructurele kenmerken er wetenschappelijk bewijs is dat deze de fietsveiligheid verbeteren. SWOV deed onderzoek naar de bevindingen in Nederland en in het buitenland. Gert Jan Wijlhuizen praat u hierover bij.

Naar een limiet van 30 km/uur binnen de kom

Steeds meer gemeenten nemen zich voor om de snelheidslimiet op een deel van de wegen binnen de bebouwde kom te verlagen naar 30 km/uur: een ingrijpende stap die vragen oproept over welke wegen hiervoor in aanmerking komen, hoe die moeten worden ingericht en welk verkeersveiligheidseffect ervan mag worden verwacht. De SWOV-bijdrage in workshop deel 2 wordt o.a. verzorgd door Wendy Weijermars.

Leren van dodelijke ongevallen

SWOV heeft in de afgelopen jaren tal van zogeheten ‘dieptestudies’ uitgevoerd: ongevallen van een bepaald type worden tot in detail geanalyseerd. Met de inzichten die dit oplevert kunnen aanbevelingen worden gedaan om deze ongevallen te voorkomen. Duurzaam Veilig 3 bepleit een diepgaande analyse van alle dodelijke verkeersongevallen. Ragnhild Davidselicht toe waarom de werkwijze van het diepteonderzoek zich hier uitstekend voor leent. 

Kennis over effectiviteit van maatregelen

In meerdere SWOV-onderzoeken stonden de beschikbaarheid, vindbaarheid en bruikbaarheid van verkeersveiligheidskennis centraal, en dan met name de rol gemeenteambtenaar hierbij. Op het komende NVVC staan Charlotte BaxSander van der Kint en Teun Uijtdewilligen van SWOV stil bij de vraag waar gemeenten hun kennis over de effectiviteit van maatregelen vandaan halen. Het SWOV-onderzoek wordt besproken in een panel met NHL Stenden Hogeschool (Cor van der Klaauw), DTV Consultants (Marjolein van de Nadort), Gemeente Altena (Ismael Vaartjes), Gemeente Groningen (Arne Dijk) en het Kennisnetwerk SPV (Wilma Slinger).