SWOV position paper: Europese rijbewijsrichtlijn

SWOV is uitgenodigd om op 16 mei 2023 deel te nemen aan een rondetafelgesprek met de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de herziening van de Europese rijbewijsrichtlijn en aanpalende richtlijnen. Het doel van de herziening is om de verkeersveiligheid in Europa te verbeteren, het vrije verkeer van personen te bevorderen en de handhaving van verkeersregels over de grenzen te vergemakkelijken.

In onze position paper concluderen wij dat het effect van de herziening van de Europese rijbewijsrichtlijn op de verkeersveiligheid in Nederland zeer klein zal zijn. De meeste van de voorgestelde wijzigingen zijn in Nederland namelijk al ingevoerd, waardoor er voor Nederland weinig verandert. Van enkele nog te implementeren wijzigingen zijn kleine positieve (gunstige) effecten te verwachten, van een andere wijziging een klein negatief effect.

In de paper wordt per voorgestelde wijziging toegelicht hoe deze conclusie tot stand is gekomen.