SWOV-rapport Veilige fietsroutes: zeven kenmerken voor een veilige fietsinfra op routeniveau

Het SWOV-rapport Veilige fietsroutes bevat zeven kenmerken voor een veilige fietsvoorziening op routeniveau. Wegbeheerders kunnen hiermee een bestaande fietsroute veiliger maken, een veilige route aantrekkelijker maken en een nieuwe fietsroute veilig aanleggen.

SWOV-onderzoeker Sarah Gebhard:

‘Op lokaal niveau en op het niveau van wegontwerp weten we al aardig wat over hoe je een weg veiliger voor de fietser kunt inrichten. Maar op netwerk- en routeniveau is daar veel minder over bekend. Daar hebben we met dit rapport verandering in willen brengen. We zijn hierbij uitgegaan van de veiligheidskenmerken zoals die voor routes voor gemotoriseerd verkeer gelden. Die hebben we iets aangepast en toepasbaar gemaakt voor fietsroutes.’

De zeven kenmerken die het onderzoek noemt:

Zo veel mogelijk
1. over solitaire fietspaden
Zo min mogelijk
2. kruispunten
3. gebiedsontsluitingswegen zonder vrijliggend fietspad
4. links afslaan
5. overgangen en onderbrekingen<
Zo kort mogelijk
6. routelengte
7. reistijd