SWOV-rapport Veiligheidscultuur in de praktijk: Kosten dalen door schadepreventieprogramma’s

Ongevallen met vrachtauto’s: er vallen gelukkig niet altijd slachtoffers bij te betreuren, maar de materiële schade en de impact op de doorstroming is vaak enorm. SWOV interviewde vorig jaar 24 transportbedrijven waar de afgelopen vijf jaar volgens een schadepreventieprogramma is gewerkt.  ‘Het blijkt een mes te zijn dat aan twee kanten snijdt,’ zegt  Charlotte Bax van SWOV. ‘Het levert verkeersveiligheidswinst op én het bedrijf bespaart kosten.’

De uitkomsten van de interviews staan in het onlangs gepubliceerde SWOV-rapport  Veiligheidscultuur in de praktijk: motieven, uitvoering en effecten. ‘We wilden erachter komen wat deze bedrijven motiveert om actief met een veiligheidscultuur aan de slag te gaan. Maar we wilden ook weten wat een succesvolle strategie is om zo’n beleid in te voeren, ‘ aldus Bax.

 

 

 

 

 

Schadelast

‘Voor verreweg de meeste transportbedrijven die SWOV heeft geïnterviewd, geldt dat de hoge schadelast en dus de kostenbeheersing de belangrijkste motivatie is om een schadepreventietraject in te voeren. Maar daarnaast zien we dat ook het imago van een bedrijf  en de wens van klanten een belangrijke rol kunnen spelen.’ Bij het overgrote deel van de geïnterviewde bedrijven daalde, volgens eigen zeggen, de schadelast soms tot wel 25%.

Invloed van klant of verzekeraar

Wat opvalt is dat het niet uit blijkt te maken of een bedrijf uit eigen beweging werk wil maken van een schadepreventietraject  of dat het hiertoe wordt aangespoord door bijvoorbeeld de verzekeraar;  in beide gevallen daalt de schadelast. 

‘Verzekeraars kunnen natuurlijk een belangrijke invloed uitoefenen op het wel of niet doorvoeren van een schadepreventietraject door een transportbedrijf. Zij hebben hiervoor de premiehoogtes en het eigen risico als stok achter de deur. In de praktijk zien we echter dat een goede klantrelatie vaak effectiever is om een transportbedrijf tot schadepreventiemaatregelen te bewegen.’
Maar ook de klant van de transporteur, de bank of brancheorganisatie kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Bax: ‘Het imago dat je als bedrijf wilt uitstralen kan mede bepalen of je je goederen laat vervoeren door een onderneming waar de chauffeurs extra trainingen hebben gevolgd, of waar de vrachtauto’s met extra veiligheidsvoorzieningen zijn uitgerust.‘

Wat houdt een  schadepreventietraject in?

Een schadepreventietraject is maatwerk en de inhoud ervan zal afhangen van de grootte van het bedrijf, beschikbare middelen, personeel etc. In de meeste trajecten zien we (vormen van) de volgende elementen terug:

  • Registratie en analyse plaatsvindt van eigen ongevallen
  • Collectieve en individuele gesprekken met chauffeurs
  • Rijstijltrainingen

Verzekeraars en branche(organisaties) kunnen, bijvoorbeeld op basis van hun klantrelatie, een belangrijke rol spelen bij het realiseren  van een schadepreventietraject. Veelal zal men volgens de volgende stappen te werk gaan:

  • Overtuigen van  de directie van het transportbedrijf op basis van kosten-batenanalyse
  • Investeren in continue bewaking van de veiligheidscultuur
  • Goede klantrelatie benutten als ingang bij transportbedrijven.

Rapport

De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in SWOV-rapport R-2014-33: Veiligheidscultuur in de praktijk: motieven, uitvoering en effecten.

Ook is er een achtergrondrapport (R-201433A) verschenen: Veiligheidscultuur in de praktijk : interviewstudie naar motieven, uitvoering en effecten bij transportondernemingen en verzekeraars die actief aan schadepreventie doen.