Veilig innoveren: toelating van LEV’s en de toekomst van fietspaden

De gelijktijdige opkomst van innovatieve lichte elektrische voertuigen (LEV’s) en het toenemende belang van fietsen vormen aanleiding voor een meer fundamentele discussie over hoe we de verkeersveiligheid in de bebouwde kom en op fietspaden willen borgen en verbeteren. SWOV komt met een notitie om aan die discussie bij te dragen.