Veilige infrastructuur voor voetgangers en fietsers

Een veilige infrastructuur is van levensbelang voor voetgangers en fietsers. In 2010-2019 was 40% van het totale aantal verkeersdoden voetganger of fietser. Van het totale aantal ernstig verkeersgewonden was in 2018 zelfs 69% voetganger of fietser.

Als rijsnelheden van gemotoriseerde voertuigen bij een aanrijding hoger zijn dan 30 km/uur, is de kans groot dat voetgangers en fietsers ernstig of dodelijk letsel oplopen. De inrichting van verblijfsgebieden en woonerven moet er daarom voor zorgen dat de rijsnelheid niet hoger is dan 30 km/uur.

De nieuwe Factsheet Infrastructuur voor voetgangers en fietsers gaat in op vragen als "Is het te druk op het fietspad?", "Is Shared Space een veilige oplossing voor voetgangers en fietsers?" en "Is een snorfiets veiliger op de rijbaan of op het fietspad?".