Verkeershandhaving op Nederlandse autosnelwegen

In opdracht van Politie & Wetenschap heeft SWOV onderzocht hoe de huidige aanpak van verkeershandhaving op Nederlandse autosnelwegen effectiever en efficiënter kan en hoe de acceptatie door de burger kan worden vergroot. In het rapport Verkeershandhaving op Nederlandse autosnelwegen wordt hiervan verslag gedaan.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het positieve effect van de verkeershandhaving kan worden verbeterd door een gerichtere inzet van radarcontroles op autosnelwegen die een hoog ongevalsrisico hebben en door meer surveillances en staandehoudingen. Een betere terugkoppeling van de effecten van radarcontroles zal bovendien tot een snellere bijsturing van die controles kunnen leiden.