Verkeersongevallen buiten zicht

SWOV heeft onderzocht of het Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON) kan worden aangevuld met ongevallen die de politie wél heeft geregistreerd, maar niet als verkeersongeval, terwijl ze het waarschijnlijk wél zijn.

Voor dit onderzoek heeft SWOV de politieregistratie gekoppeld aan de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ), waarbij is nagegaan of het slachtoffer volgens de LBZ verwondingen heeft opgelopen als gevolg van een verkeersongeval en dus ook in BRON zou moeten zijn opgenomen. Dit onderzoek verkent mogelijkheden om BRON – dat door onderregistratie een onvolledig beeld van het aantal verkeersslachtoffers geeft – completer te krijgen.