Verkeersveiligheidsmanifest in regeerakkoord

De aankomende regering gaat de aan de slag met de aanbevelingen in het manifest 'Verkeersveiligheid: een nationale prioriteit'. Dit staat in het regeerakkoord tussen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie.

Uit het regeerakkoord:

"Het aantal verkeersdoden en –gewonden neemt de laatste jaren toe, onder meer onder kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers. Het aantal slachtoffers moet omlaag. Samen met (branche)organisaties, provincies, gemeenten en handhavende instanties zetten we ons in voor de realisatie van het manifest ‘Verkeersveiligheid: een nationale prioriteit’."

“Een groot succes voor iedereen en alle organisaties die aan het manifest hebben meegewerkt”, aldus Peter van der Knaap, directeur van SWOV. “Ik ben blij dat SWOV samen met het Interprovinciaal Overleg (IPO), NLingenieurs en ANWB aan de wieg van dit initiatief heeft gestaan.”

Manifest

Een brede samenwerking van 32 organisaties riep 18 april 2017 de Tweede Kamer en het nieuw te vormen kabinet op van verkeersveiligheid een nationale prioriteit te maken. De partijen hebben dit in een manifest voor verkeersveiligheid uitgewerkt. In het manifest spreken de organisaties ambities uit en doen ze voorstellen om te kiezen voor veiliger verkeer en minder slachtoffers.