Verkeersveiligheidsvergelijker.nl geactualiseerd

De database van de verkeersveiligheidsvergelijker.nl is aangevuld met ongevallencijfers van 2020. Met de verkeersveiligheidsvergelijker.nl kunnen gemeenten en provincies onderling op verkeersveiligheidsniveau worden vergeleken. Dit gebeurt op basis van slachtoffercijfers over perioden van tien jaar. De verkeersveiligheidsvergelijker bevat ook over informatie over de (fiets)infrastructuur en meldingen van burgers over verkeersonveilige situaties.

Naar de verkeersveiligheidsvergelijker.nl