Verschenen: Interpolis Barometer 2017 - Vragenlijststudie mobiel telefoongebruik in het verkeer

Voor Interpolis heeft SWOV een vragenlijststudie uitgevoerd naar het mobiel telefoongebruik in het verkeer. De studie maakt onderdeel uit van de Interpolis Barometer 2017, waarvoor SWOV gedurende vijf jaar elk jaar een vragenlijststudie zal uitvoeren.