Verschenen: ITF-rapport The Safe System Approach in action

In juni 2022 is het rapport The Safe System approach in action verschenen, van een gezamenlijke werkgroep van het International Transport Forum (ITF, OECD) en de Wereldbank. Volgens deze werkgroep is een op veiligheid gerichte systeemaanpak nodig om het wereldwijde aantal verkeersslachtoffers (miljoenen per jaar) terug te dringen. Eerder ingevoerde voorbeelden van een dergelijke aanpak zijn Duurzaam Veilig in Nederland en Vision Zero in Zweden. Binnen een systeemaanpak moeten de verantwoordelijke partijen, zoals wegbeheerders en beleidsmakers, de voorwaarden scheppen voor een veilige verkeersomgeving: een omgeving die rekening houdt met wat mensen wel en niet goed kunnen en met hun kwetsbaarheid.

Het rapport richt zich specifiek op ontwikkelingslanden (LMIC's) en komt met zeven aanbevelingen.

Aanbevelingen

  1. Zet in op een langetermijninitiatief voor een veilig verkeerssysteem
  2. Baseer veilige verkeerssysteeminitiatieven op gegevens en bewijs van effectiviteit
  3. Begin op een beheersbaar activiteitenniveau en schaal vervolgens op
  4. Bouw capaciteit op voor praktische implementatie van de veilige verkeerssysteemaanpak, vooral in ontwikkelingslanden
  5. Gebruik proefprojecten om verder te komen
  6. Gebruik het raamwerk om projecten, organisaties en beleid te beoordelen, hiaten te identificeren en effectieve strategieën te plannen

Vervolgproject

In een aantal van deze LIMC's zullen er in een aantal lopende pilotprojecten elementen worden geïmplementeerd en geborgd die tot een veilig verkeerssysteem behoren: van ontwerp tot implementatie en erna. Dit wordt door SWOV, in samenwerking met internationale partners uitgevoerd.