Verslag kenniscafé Autorijden met beginnende dementie

Op 17 mei a.s. organiseerde SWOV het kenniscafé Autorijden met beginnende dementie. Mensen worden ouder en blijven langer autorijden. Met de vergrijzing neemt ook het aantal mensen met dementie toe, en ook zij blijven graag mobiel. Veel patiënten met lichte dementie willen en mogen blijven autorijden, maar het is lastig om te bepalen wie er nog wel rijgeschikt is en wie niet.

Tijdens het kenniscafé werden de laatste ontwikkelingen uitgewisseld op het gebied van autorijden met beginnende dementie.