Voorbereiding SWOV-kruispuntonderzoek in volle gang

SWOV treft op dit moment de voorbereidingen voor het onderzoek naar de veiligheid van gemeentelijke kruispunten. Het onderzoek moet in 2023 van start gaan en gemeenten kunnen nog kruispunten aanmelden die zij in het onderzoek mee willen laten nemen.  

Projectleider Gert Jan Wijlhuizen over het kruispuntonderzoek: