Zonder nieuwe maatregelen stijgt aantal ernstig verkeersgewonden tot rond 30.000

Al enige jaren is duidelijk dat de doelstelling voor 2020 niet gehaald zal worden: maximaal 10.600 ernstig verkeersgewonden. Inmiddels stagneert ook de daling in het aantal verkeersdoden. Zonder aanvullende maatregelen, zal het aantal ernstig verkeersgewonden naar verwachting stijgen tot rond de 30.000 in 2030. Het aantal verkeersdoden zal naar verwachting tussen de 470 en 580 komen te liggen. Deze prognose geeft SWOV in de Verkeersveiligheidsverkenning 2030 die op 23 januari is gepubliceerd. De prognose is aanzienlijk minder gunstig dan internationale ambities en wat minister Van Nieuwenhuizen als ambitie heeft uitgesproken: 'naar nul verkeersslachtoffers in 2050'.

Om die ambitie te realiseren heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eind vorig jaar het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 gepubliceerd, waarin het verkeersveiligheidsbeleid voor het komende decennium wordt geschetst. Een dergelijk beleidsplan is belangrijk. Aangezien het SPV nog geen concrete maatregelen bevat, heeft SWOV dit plan niet kunnen doorrekenen in de Verkeersveiligheidsverkenning 2030. Concrete maatregelen zijn wel noodzakelijk voor een verdere verlaging van het aantal verkeersslachtoffers. In de verkeersveiligheidsverkenning wordt het benodigde bedrag dat er nodig is voor concrete maatregelen, zoals het veiliger maken van de (fiets)infrastructuur, geraamd op globaal 15 miljard euro over de periode 2020 – 2050.

Hoewel fors, zijn deze investeringen beduidend lager dan de jaarlijks terugkerende maatschappelijke kosten van verkeersongevallen (nu nog ongeveer 14 miljard euro per jaar). Bovendien is in het verleden vastgesteld dat investeringen in meer verkeersveiligheid tot de meest renderende van de overheid kunnen behoren.