Onderzoek

SWOV-onderzoek heeft als doel de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo hopen we met onderzoek naar bijvoorbeeld veilige wegbermen, een analyse van de verkeersveiligheid in het voorgaande jaar of het verder ontwikkelen van een visie op verkeersveiligheid (DV3) uiteindelijk ongevallen te voorkomen, letsel te beperken en levens te redden.   

Een groot deel van het onderzoek wordt  uitgevoerd binnen een jaarprogramma overeengekomen met het ministerie van IenW. Daarnaast voert SWOV onderzoeksprojecten uit voor provinciale, regionale en lokale overheden en voor andere opdrachtgevers in binnen- en buitenland. De onderzoeksresultaten worden meestal gepubliceerd in een rapport en/of in een wetenschappelijk artikel. 

Een selectie uit in 2018 gepubliceerd SWOV-onderzoek

Bekijk het overzicht met alle gepubliceerde SWOV-onderzoeken »

Een selectie uit in 2018 gepubliceerde wetenschappelijke en vakgerichte artikelen 

Bekijk het overzicht met alle wetenschappelijke en vakgerichte artikelen »