Personeel & organisatie

Binnen SWOV heerst een goed onderzoeksklimaat en een open en collegiale werksfeer. De onderzoekers hebben diverse academische achtergronden, zoals natuurkunde, wiskunde, psychologie, sociologie, werktuigbouwkunde, sociale geografie en civiele techniek. In multidisciplinaire teams wordt samengewerkt aan het realiseren van het uiteindelijke doel: ongevallen voorkomen, letsel beperken, levens redden! De onderzoekers worden ondersteund door toegewijde collega’s bij Bedrijfsvoering en Communicatie.

Er waren gemiddeld beschouwd minder mensen in dienst in 2018 dan in 2017, ca. 2.58 fte, doordat enkele ervaren krachten SWOV hebben verlaten. In 2018 zijn 13 medewerkers uit dienst gegaan en zijn 10 nieuwe medewerkers aangetrokken. SWOV nam in 2018 onder meer afscheid van twee van haar iconen: dr. Divera Twisk en prof. dr. Marjan Hagenzieker. Divera Twisk bereikte de pensioengerechtigde leeftijd, maar werd gevraagd om haar loopbaan voort te zetten als hoogleraar Verkeersveiligheid aan het Queensland University of Technology in Brisbane, Australië. Marjan Hagenzieker accepteerde een senior-onderzoekspositie bij het Noorse TOI. Zij blijft dit combineren met haar hoogleraarschap Verkeersveiligheid aan de TU Delft.

Op de peildatum 31 december 2018 hadden 56 werknemers een aanstelling bij SWOV en zij werden geassisteerd door stagiair(e)s (in 2018 in totaal 15).

De werknemers bij SWOV worden vertegenwoordigd door de SWOV-ondernemingsraad.

Organisatie

Dr. Peter van der Knaap is sinds 1 juni 2013 directeur-bestuurder SWOV. Samen met de Raad van Toezicht (RvT) is hij verantwoordelijk voor de strategie en positie van SWOV en zorgt voor een solide financiële onderbouwing van de organisatie.

Om de kwaliteit van haar onderzoek te borgen, maakt SWOV gebruik van de input van hoog-gekwalificeerde externe deskundigen. Zij hebben zitting in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) en de Programma Adviesraad (PAR). SWOV streeft ernaar deskundigen uit te nodigen die actief zijn in verschillende onderdelen van het gebied verkeer en verkeersveiligheid.

Het organisatiediagram toont de organisatiestructuur van SWOV op 31 december 2018 en de plaats in de organisatie en de verantwoordelijkheden van alle SWOV-medewerkers.

Bekijk het organisatiediagram 31 december 2018.