1050 documenten gevonden.

Gepubliceerd: (SWOV) | Goldenbeld, Ch.; Stelling, A.; Kint, S.T. van der

Deze factsheet plaatst de verkeersveiligheid in Nederland in internationaal perspectief. Het aantal ernstig verkeersgewonden is slecht vergelijkbaar, daarom kijken we vrijwel uitsluitend naar verkeersdoden. Voor Nederland gebruiken we daarbij de werkelijke aantallen van het CBS, dat wil zeggen gecorrigeerd voor onderregistratie.

Riskant verkeersgedrag is gedrag dat de verkeersveiligheid negatief beïnvloedt, zoals rijden onder invloed van alcohol, drugs of geneesmiddelen, overschrijding van de snelheidslimiet, en dergelijke. Een specifieke vorm van riskant gedrag in het verkeer is agressief verkeersgedrag. Dat is erop gericht een andere weggebruiker opzettelijk fysiek of emotioneel schade toe te brengen, bijvoorbeeld…

In Nederland wordt al tientallen jaren een systeemaanpak van verkeersveiligheid gehanteerd waarbij maatregelen op de terreinen van ‘Engineering’, ‘Education’ en ‘Enforcement’ (3E’s) elkaar aanvullen. Verkeershandhaving (‘Enforcement’) vermindert risicovol verkeersgedrag en is daarom een belangrijk onderdeel van het verkeersveiligheidsbeleid.

Gepubliceerd: | Sha, H.; Singh, M.K.; Haouari, R.; Papazikou, E.; Quddus, M.; Quigley, C.; Chaudhry, A.; Thomas, P.; Weijermars, W.; Andrew Morris, A.
Gepubliceerd: | Goldenbeld, C.; Stelling, A.; Van der Kint, S.
Gepubliceerd: (European Road Safety Observatory, European Commission) | Stelling, A.; Boets, S.
Gepubliceerd: | Van den Berghe, W.; Silverans, P.; Vanhove, S.; Boets, S.; Aarts, L.; Bijleveld, F.; Folla, K.; Yannis, G.
Gepubliceerd: (European Road Safety Observatory, European Commission) | Goede, M. de; Stelling, A.
Gepubliceerd: (European Road Safety Observatory, European Commission) | Stelling, A.