Samenwerking

Onderzoek is samenspel: SWOV zoekt verbinding door aan te sluiten op de belangen van actoren en door te kiezen voor maatschappelijke onderzoeksthema’s. Een groot deel van het SWOV-onderzoek wordt gedaan met subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast doet SWOV ook veel belangrijk onderzoek in opdracht van derden. 

In 2018 heeft SWOV onderzoek verricht voor onder meer Interpolis, het CBR en de provincie Zuid Holland. In samenwerking met de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland heeft SWOV de verkeersveiligheidsvergelijker.nl opgezet, waarmee gemeenten hun verkeersveiligheidsgehalte onderling kunnen vergelijken. Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de RAI Vereniging heeft SWOV samen met deze organisatie de belangrijkste historische ontwikkelingen op het gebied van de auto’s en verkeersveiligheid in kaart gebracht op de website veiligonderwegmetdeauto.nl.  

Een selectie van ons onderzoek voor of met derden: