2023 ETSC Road Safety Performance Index (PIN) Conference

Datum

Op de PIN-conferentie in Brussel op 20 juni zal de European Transport Safety Council (ETSC) de bevindingen van het jaarlijkse PIN-rapport presenteren, waarin verslag gedaan wordt van de ontwikkelingen van de verkeersveiligheid in heel Europa. ETSC zal ook de PIN Award uitreiken aan een land dat een noemenswaardige vooruitgang heeft geboekt op het gebied van verkeersveiligheid. Tijdens de conferentie zal op hoog niveau gesproken worden over de bijdragen aan de EU-doelstellingen voor verkeersveiligheid in 2030. Daarnaast worden twee belangrijke kwesties op het gebied van verkeersveiligheid besproken die nu binnen de EU spelen: de veiligheid van jonge bestuurders en de medische rijgeschiktheid.

SWOV-expert Dr. Letty Aarts is een van de leden van de stuurgroep van ETSC.

Voor de voorlopige agenda en registratie, zie ETSC.eu.