Verkeersgedragdag 2024

Datum

De VerkeersGedragDag is het jaarlijks nationale evenement waar gedragsdeskundigen en geïnteresseerde toehoorders bijeenkomen om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van gedrag, verkeer en mobiliteit te presenteren en bediscussiëren.

Op woensdag 3 april 2024 vindt de volgende VerkeersGedragDag plaats bij Interpolis in Tilburg. 

Voor de 15e VerkeersGedragDag staat het thema “gezonde en veilige mobiliteit” centraal. De oproep voor bijdragen is geopend en sluit op donderdag 11 januari 2024. Op basis van de ingezonden bijdragen stelt de organisatie, waaronder SWOV-onderzoeker Ragnhild Davidse, een programma samen dat recht doet aan de ontwikkelingen in het vakgebied in het afgelopen jaar. Medio februari 2024 wordt bekend gemaakt welke bijdragen zijn geselecteerd voor het programma.