FERSI Conferentie

Datum
-

Op 6 & 7 oktober 2022 organiseert FERSI, Forum of European Road Safety Research Organisations, in Den Haag een tweedaagse conferentie voor onderzoekers en beleidsmakers. Tijdens de conferentie zullen manieren worden besproken om het besluitvormings- en implementatieproces van bewezen (kosten)effectieve maar politiek gevoelige verkeersveiligheidsmaatregelen te vergemakkelijken.

COVID-19-pandemie of niet, verkeersongevallen zullen in de meeste Europese landen een probleem blijven. Verkeersongevallen leiden tot hoge materiële en immateriële kosten, zowel voor de slachtoffers en hun naasten als voor de samenleving. Toch zijn er veel bewezen, zeer effectieve maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid die klaar staan om op een kosteneffectieve manier te worden geïmplementeerd. Toch worden ze nog niet uitgevoerd, met als belangrijkste redenen politieke barrières of een gebrek aan maatschappelijke urgentie.

Reikwijdte en doel

De conferentie richt zich op de uitwisseling van nationale en regionale ervaringen met het implementeren van empirisch onderbouwde verkeersveiligheidsmaatregelen, zowel positieve als negatieve. De focus ligt op de route naar een succesvolle implementatie, inclusief het overwinnen van de barrières die onderweg opdoemen. Het doel is om van elkaar te leren, een bron van inspiratie en motivatie te zijn om de discussie over specifieke maatregelen in ieders eigen setting (her)op te starten.

Bijdragen

Het is mogelijk om een bijdrage te leveren aan de conferentie. Deadline is 13 februari, 2022. Meer informatie is te vinden op fersi.org.

UPDATE: Nieuwe datum

The FERSI Conferentie vindt plaats op 6 & 7 oktober, 2022.

Meer informatie »