Hoe kunnen middenbermen veiliger gemaakt worden?

Antwoord

Het doel van de middenberm is het fysiek scheiden van de rijrichtingen om frontale ongevallen te voorkomen, wat vooral belangrijk is bij rijsnelheden boven de 70 km/uur (zie ook de SWOV-factsheet Duurzaam Veilig Wegverkeer). Op veel wegen met een limiet van 80 of 100 km/uur ontbreekt een middenberm en zou deze moeten worden aangelegd [32].

Een middenberm kan veiliger gemaakt worden met een afschermingsconstructie (zie ook de vraag Hoe ziet een veilige middenberm eruit?). Middenbermen met een starre afschermingsconstructie kunnen veiliger gemaakt worden door deze te vervangen door een flexibele afscherming (zie ook de vraag Hoe ziet een veilige zijberm (of buitenberm) eruit?). De verbreding van de middenberm maakt deze over het algemeen veiliger. Op deze manier is er een grotere afstand van de afschermingsconstructie tot de rijstrook mogelijk, waardoor de kans op een aanrijding in de middenberm afneemt en een bergingszone beschikbaar is voor voertuigen met pech. Ook is er zo ruimte voor de grotere werkende breedte van de flexibele afschermingsconstructie. Ten slotte zijn ook voldoende draagkracht en inspectie en onderhoud belangrijk voor (het behoud van) een veilige middenberm (zie ook de vraag Hoe kunnen zijbermen veiliger gemaakt worden?).

Image
Onderdeel van factsheet

Veilige bermen

Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer 140 ‘bermongevallen’ met gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd tweewielers) geregistreerd waarvan de afloop Meer

Deze factsheet gebruiken?