Hoe effectief zijn (voortgezette) rijopleidingen?

Antwoord

Er zijn niet veel studies die een positief effect van (voortgezette) rijopleidingen laten zien (zie ook de SWOV-factsheet Rijopleiding en -examen). Uit een meta-analyse van Kardamanidis et al. [37] naar motorrijopleidingen (voortgezet en regulier) blijkt dat  het niet mogelijk is duidelijke conclusies te trekken over de effecten hiervan op ongevalsrisico, overlijdensrisico en overtredingsgedrag. Kardamanidis et al. [37] merken op dat bij veel van deze onderzoeken motorrijders niet willekeurig (random) zijn ingedeeld bij de groep met training of de groep zonder training. Daardoor is het mogelijk dat de groep die de training volgde bij voorbaat al anders (veiliger, meer ervaren, etc.) was dan de groep die geen training volgde.

Een Nederlandse voortgezette rijopleiding (VRO) voor motorrijders had wel een positief effect. Deze eendaagse cursus van de KNMV,[i] met een praktijkgedeelte op de openbare weg,  traint motorrijders in het herkennen en analyseren van potentiële gevaren in het verkeer en het anticiperen daarop. Het volgen van deze VRO had op de korte termijn (enkele maanden) een positief effect op zowel veilig rijgedrag als gevaarherkenning. Op de lange termijn (één tot anderhalf jaar) bleek er nog steeds een positief effect op veilig rijden te zijn, maar kon het effect op gevaarherkenning niet meer vastgesteld worden [38].


[i] Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging

Onderdeel van factsheet

Motorrijders

In Nederland overleden in 2015 47 motorrijders in het verkeer.

Deze factsheet gebruiken?