Hoe is het aantal verkeersdoden verdeeld over vervoerswijzen, leeftijd en geslacht?

Antwoord

Afbeelding 3 toont met welk vervoermiddel de verkeersdoden zich ten tijde van het ongeval verplaatsten in 2023. De meeste slachtoffers waren in 2023 fietsers (39%, waarvan ten minste 43% een elektrische fiets) en auto-inzittenden (28%). Gemotoriseerde tweewielers (in totaal 11%) vormen een derde grote groep; voor bijna zes op de tien (59%) zijn dit in 2023 berijders van een motor, en 41% zijn brom- en snorfietsers (waaronder ook speed-pedelecs). In 2023 was 10% van de doden een voetganger, 8% een berijder van een scootmobiel en 2% een inzittende van een vracht- of bestelauto. Van 2 doden behoort de vervoerswijze tot de categorie ‘overig/onbekend’.

Afbeelding 3. Verkeersdoden 2023 in Nederland naar vervoerswijze. * De categorie brom-/snorfiets bevat ook speed-pedelecs. Bron: CBS StatLine (Statistiek Verkeersdoden).

In Afbeelding 4 is de leeftijdsverdeling te zien van de verkeersdoden in 2023. Bijna een kwart van de verkeersdoden (155; 23%) was 80 jaar of ouder. Ruim een op de vijf verkeersdoden was een 70’er (143; 21%). Wat we in het algemeen weten over de risico’s van ouderen in het verkeer is te vinden in SWOV-factsheet Ouderen in het verkeer. Daarnaast speelt ook het aantal ouderen in de totale bevolking een rol. Onder kinderen tot 15 jaar vielen de minste doden (20; 3%). 

In 2023 was 72% van de verkeersdoden een man, 28% was vrouw.

Afbeelding 4. Verkeersdoden 2023 in Nederland naar leeftijd. Bron: CBS StatLine (Statistiek Verkeersdoden).

Image
Afbeelding FS Verkeersdoden
Onderdeel van factsheet

Verkeersdoden in Nederland

In 2023 vielen er 684 doden in het verkeer in Nederland. Dat zijn 61 verkeersdoden minder dan een jaar eerder, maar opnieuw meer dan tussen 2010 en Meer

Deze factsheet gebruiken?