Hoe is het aantal verkeersdoden verdeeld over vervoerswijzen, leeftijd en geslacht?

Antwoord

Afbeelding 3 toont met welk vervoermiddel de verkeersdoden zich ten tijde van het ongeval verplaatsten in 2022. De meeste slachtoffers waren in 2022 fietsers (39%, waarvan ten minste ruim een op de drie e-bikes) en auto-inzittenden (30%). Gemotoriseerde tweewielers (in totaal 13%) vormen een derde grote groep; voor iets meer dan de helft (55%) zijn dit berijders van een brom- of snorfiets (waaronder ook brommobiel en speed-pedelec), en 45% zijn motorrijders. In 2022 was 8% van de doden een voetganger, 5% een berijder van een scootmobiel en 4% een inzittende van een vracht- of bestelauto. Van 1% van de doden behoort de vervoerswijze tot ‘overige vervoerswijzen’ of is de vervoerswijze onbekend.

afbeelding

Afbeelding 3. Verkeersdoden 2022 in Nederland naar vervoerswijze. * De categorie brom-/snorfiets bevat ook brommobielen en speed-pedelecs. Bron: CBS StatLine (Statistiek Verkeersdoden).

In Afbeelding 4 is de leeftijdsverdeling te zien van de verkeersdoden in 2022. Bijna een kwart van de verkeersdoden (178; 24%) was 80 jaar en ouder. Bijna een op de vijf verkeersdoden was een 70’er (138; 19%). Wat we in het algemeen weten over de risico’s van ouderen in het verkeer is te vinden in SWOV-factsheet Ouderen in het verkeer. Daarnaast speelt ook het aantal ouderen in de totale bevolking een rol. Onder kinderen tot 15 jaar vielen de minste doden (23; 3%). 

In 2022 was 71% van de verkeersdoden een man, 29% was vrouw.

Afbeelding 4. Verkeersdoden 2022 in Nederland naar leeftijd. Bron: CBS StatLine (Statistiek Verkeersdoden).

Image
Afbeelding FS Verkeersdoden
Onderdeel van factsheet

Verkeersdoden in Nederland

In 2022 vielen er 745 doden in het verkeer in Nederland, 163 meer dan in 2021. Hiermee is het aantal verkeersdoden weer terug op het niveau van vóór Meer

Deze factsheet gebruiken?