Hoe is het aantal verkeersdoden verdeeld over de verschillende soorten wegen?

Antwoord

Als we willen weten hoeveel verkeersdoden er vallen op verschillende soorten wegen, zijn we aangewezen op de verkeersongevallenregistratie door de politie. Rijkswaterstaat verwerkt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deze registratie tot het Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON). Van de 582 verkeersdoden in 2021 volgens de Statistiek Verkeersdoden zijn er 508 in BRON geregistreerd. Dat betekent dat we van 13% van de ongevallen in 2021 – het deel dat alleen in de Statistiek Verkeersdoden is geregistreerd – niet weten waar het ongeval heeft plaatsgevonden. Daarnaast geldt ook voor 3% van de doden die wel in BRON te vinden zijn, dat we niet weten of het ongeval waaraan ze overleden zijn binnen of buiten de bebouwde kom heeft plaatsgevonden (zie Afbeelding 5); van 3% van de gevallen weten we niet welke snelheidslimiet er gold op de weg waar het ongeval gebeurde (zie Afbeelding 6). 

Van de verkeersdoden in BRON is 56% buiten de bebouwde kom gevallen (49% van het totaal aantal doden). De overige 40% (35% van alle doden) viel in ongevallen binnen de bebouwde kom. Dit is afgebeeld in Afbeelding 5

Afbeelding
Afbeelding 5. Verkeersdoden 2021 naar binnen en buiten de bebouwde kom. Bronnen: IenW (BRON), CBS (Statistiek Verkeersdoden), bewerking SWOV.

Afbeelding 6 toont de doden naar snelheidslimiet. Hier is te zien dat op 50km/uur-wegen en op 80km/uur-wegen het grootste aandeel verkeersdoden valt (respectievelijk 26% en 23% van het totale aantal doden; dit is respectievelijk 30% en 26% van de in BRON geregistreerde doden). Ook op 60km/uur-wegen valt een aanzienlijk deel, namelijk 16% van de verkeersdoden (19% van de doden in BRON). Op wegen met een snelheidslimiet van 100, 120 of 130 km/uur valt 9% van de doden (10% in BRON). Op 30km/uur-wegen is het aandeel vergelijkbaar (9% in totaal, 11% in BRON). 

Van het werkelijke aantal dodelijke ongevallen in 2021 gebeurde 59% op wegvakken en 29% op kruispunten (zie Afbeelding 7; respectievelijk 67% en 33% van de door de politie geregistreerde aantallen in BRON). 

Afbeelding
Afbeelding 6. Verkeersdoden 2021 naar snelheidslimiet; alleen de limieten met meer dan 2 doden zijn afgebeeld. Bronnen: IenW (BRON), CBS (Statistiek Verkeersdoden), bewerking SWOV.
Afbeelding
Afbeelding 7. Verkeersdoden 2021 naar wegvak en kruispunt. Bronnen: IenW (BRON), CBS (Statistiek Verkeersdoden), bewerking SWOV.

Afbeelding 8 toont de verkeersdoden 2021 in ongevallen naar wegbeheerder. Het grootste deel van de verkeersdoden in Nederland valt op gemeentelijke wegen (54% van het totaal, 62% van de geregistreerde aantallen in BRON), gevolgd door provinciale wegen (20% totaal en 23% in BRON) en wegen van het Rijk (9% totaal en 10% in BRON). De minste doden gebeuren op wegen van overige wegbeheerders zoals waterschappen (4% totaal, 5% in BRON). Deze cijfers reflecteren niet alleen de mate van gevaar op deze wegen, maar vooral ook de hoeveelheid wegen en verkeer over deze wegen.

Afbeelding
Afbeelding 8. Verkeersdoden 2021 naar wegbeheerder. Bronnen: IenW (BRON) CBS (Statistiek Verkeersdoden), bewerking SWOV.
Image
Afbeelding FS Verkeersdoden
Onderdeel van factsheet

Verkeersdoden in Nederland

In 2021 vielen er 582 doden in het verkeer in Nederland. Hoewel dit wederom een lager aantal is dan in de voorafgaande jaren, is het ondanks opnieuw Meer

Deze factsheet gebruiken?