Hoe is het aantal verkeersdoden verdeeld over de verschillende soorten wegen?

Antwoord

Als we willen weten hoeveel verkeersdoden er vallen op verschillende soorten wegen, zijn we aangewezen op BRON. Zie ook de vraag Wat is het verschil tussen het aantal verkeersdoden geregistreerd in BRON en het werkelijke aantal verkeersdoden? Van de 745 verkeersdoden in 2022 volgens de Statistiek Verkeersdoden zijn er 655 in BRON geregistreerd. Dat betekent dat we van ten minste 12% van de ongevallen in 2022 – het deel dat alleen in de Statistiek Verkeersdoden is geregistreerd – niet weten waar het ongeval heeft plaatsgevonden. Daarnaast geldt ook voor 1% van de doden die wel in BRON te vinden zijn, dat we niet weten of het ongeval waaraan ze overleden zijn binnen of buiten de bebouwde kom heeft plaatsgevonden (zie Afbeelding 5); van 2% van de gevallen weten we niet welke snelheidslimiet er gold op de weg waar het ongeval gebeurde (zie Afbeelding 6).

Van de doden zoals geregistreerd in BRON is 52% buiten de bebouwde kom gevallen (46% van het totaal aantal verkeersdoden). De overige 47% (41% van alle verkeersdoden) viel in ongevallen binnen de bebouwde kom. Dit is afgebeeld in Afbeelding 5

afbeelding
Afbeelding 5. Doden geregistreerd in BRON 2022 naar binnen en buiten de bebouwde kom, als aandeel van het totaal aantal verkeersdoden. Bronnen: IenW (BRON), CBS (Statistiek Verkeersdoden), bewerking SWOV.

Afbeelding 6 toont de doden naar snelheidslimiet. Hier is te zien dat op 50km/uur-wegen en op 80km/uur-wegen het grootste aandeel doden valt (respectievelijk 27% en 19% van het totale aantal verkeersdoden; dit is respectievelijk 31% en 22% van de in BRON geregistreerde doden). Ook op 60km/uur-wegen valt een aanzienlijk deel, namelijk 15% van de verkeersdoden (17% van de doden in BRON). Op 30km/uur-wegen valt 12% van het totaal aantal verkeersdoden (13% in BRON). Tot slot valt op wegen met een snelheidslimiet van 100, 120 of 130 km/uur 10% van de verkeersdoden (12% in BRON).

Van het werkelijke aantal verkeersdoden in 2022 vielen 53% op wegvakken en 35% op kruispunten (zie Afbeelding 7; respectievelijk 60% en 40% van de doden in BRON).

Afbeelding 6. Doden geregistreerd in BRON 2022 naar snelheidslimiet, als aandeel van het totaal aantal verkeersdoden. Alleen de limieten met meer dan 2 doden zijn afgebeeld. Bronnen: IenW (BRON), CBS (Statistiek Verkeersdoden), bewerking SWOV.

afbeelding
Afbeelding 7. Doden geregistreerd in BRON 2022 naar wegvak en kruispunt, als aandeel van het totaal aantal verkeersdoden. Bronnen: IenW (BRON), CBS (Statistiek Verkeersdoden), bewerking SWOV.

Afbeelding 8 toont de doden 2022 in ongevallen naar wegbeheerder. Het grootste deel van de verkeersdoden in Nederland valt op gemeentelijke wegen (55% van het totaal aantal verkeersdoden, 63% van de geregistreerde doden in BRON), gevolgd door provinciale wegen (18% van het totaal en 21% in BRON) en wegen van het Rijk (11% totaal en 12% in BRON). De minste doden vallen op wegen van overige wegbeheerders zoals waterschappen (4% totaal, 4% in BRON). Deze cijfers reflecteren niet alleen de mate van gevaar op deze wegen, maar vooral ook de hoeveelheid wegen en verkeer over deze wegen.

afbeelding
Afbeelding 8. Doden geregistreerd in BRON 2022 naar wegbeheerder, als aandeel van het totaal aantal verkeersdoden. Bronnen: IenW (BRON) CBS (Statistiek Verkeersdoden), bewerking SWOV.
Image
Afbeelding FS Verkeersdoden
Onderdeel van factsheet

Verkeersdoden in Nederland

In 2022 vielen er 745 doden in het verkeer in Nederland, 163 meer dan in 2021. Hiermee is het aantal verkeersdoden weer terug op het niveau van vóór Meer

Deze factsheet gebruiken?