Welke soorten voorlichting zijn er en hoe effectief zijn ze?

Antwoord

Er zijn verschillende soorten voorlichting waarbij, afhankelijk van de doelgroep, het best passende medium wordt gekozen (zie Tabel 1). Over het algemeen is lokale voorlichting met persoonlijke communicatie en voorlichting gericht op een duidelijk afgebakende doelgroep effectiever dan massamediale campagnes [13] [14].

tabel

Tabel 1. Verschillende soorten voorlichting en hun effectiviteit.

Image
Afbeelding
Onderdeel van factsheet

Voorlichting

Onder voorlichting over verkeersveiligheid vallen alle activiteiten en producten voor een vrijwillige, blijvende verandering van kennis, houding of Meer

Deze factsheet gebruiken?