Wat is het effect van regen?

Antwoord

Het meeste weeronderzoek is gedaan naar het effect van regen en dan met name op de veiligheid van inzittenden van motorvoertuigen. Een analyse van studies uit verschillende Europese landen in de periode 1991-2016 [4] laat zien dat alle studies een hoger ongevalsrisico rapporteren bij het rijden tijdens regen, dan bij het rijden in vergelijkbare situaties zonder regen. Het gaat dan om het aantal ongevallen per voertuig of per afgelegde kilometer. Een recentere Finse studie [5] bevestigt een verhoogd risico van rijden bij regen, maar de verhoging is relatief gering (zie de vraag Welke weersomstandigheden komen het meest voor bij ongevallen en hoe gevaarlijk zijn ze?). Er zijn veel minder studies die naar andere weggebruikers zoals voetgangers en fietsers hebben gekeken en de resultaten laten ook geen eenduidige conclusie toe over het effect van regen op hun veiligheid [4].

Redenen waarom regen het risico voor motorvoertuigen verhoogt, zijn onder andere een langere remweg, minder grip van de banden (aquaplaning) en minder zicht door regen en opspattend water op de voorruit. Dit geldt in mindere mate voor wegen met zoab-wegverharding (zie ook de vraag Welke maatregelen kunnen negatieve weerseffecten op verkeersveiligheid beperken?). Een eerste lichte regenbui na een langere droge periode zorgt bovendien vaak voor gladheid doordat vuilresten op de weg, zoals olie, rubber of stof, zich mengen met de waterdruppels.

Op rurale wegen en autosnelwegen zijn er tijdens regen meer ongevallen en vallen er meer slachtoffers dan als het droog is [4]. Eventuele mobiliteitseffecten (zie de vraag Hoe beïnvloedt het weer de verkeersveiligheid?) of gedragsaanpassingen (zie de vraag Passen weggebruikers hun rijgedrag aan de weersomstandigheden aan?) compenseren op deze wegen dus in elk geval onvoldoende voor het verhoogde risico. Studies die hebben gekeken naar alle wegtypen samen of naar alleen stedelijke wegen, laten een meer gemêleerd beeld zien [4]. Mogelijk komt dit doordat regen de mobiliteit van met name de kwetsbare verkeersdeelnemers doet afnemen en deze zich vooral in stedelijke gebieden bewegen.

Image
pv-20101217-12.jpg
Onderdeel van factsheet

De invloed van het weer

In het algemeen is de kans op een ongeval bij slechte weersomstandigheden groter dan bij goed weer. Het gaat dan vooral om regen, sneeuw/hagel, mist Meer

Deze factsheet gebruiken?