Wat is het effect van sneeuw en hagel?

Antwoord

Tijdens de bui leiden sneeuw en hagel voor een groot deel tot dezelfde problemen als regen, namelijk een langere remweg, minder zicht door de neerslag zelf en door opspattend water. (Natte) sneeuw- en hagelbuien leiden vaker dan regen tot een glad wegdek met bijbehorende negatieve gevolgen voor remweg en grip op de weg. Wanneer de sneeuw blijft liggen, blijft het wegdek glad, met gevolgen voor de verkeersveiligheid (zie ook de vraag Hoeveel ongevallen gebeuren er door gladde wegen? en Hoeveel ongevallen gebeuren er door of op gladde fietspaden?).

Naar het effect van (natte) sneeuw en hagel is veel minder onderzoek gedaan dan naar het effect van regen. Het onderzoek dat gedaan is naar sneeuw, maakt over het algemeen geen onderscheid tussen de effecten van de neerslag en de effecten van de gladheid die ontstaat. Bovendien wordt niet, of in beperkte mate, rekening gehouden met het effect van sneeuw op de mobiliteit. Analyse van zeven studies uit België, Nederland en Scandinavische landen naar het effect van verschillende kenmerken van sneeuw (bijvoorbeeld sneeuwbui, sneeuwdiepte, aanwezigheid van sneeuw, aantal sneeuwdagen [4]) laat geen eenduidige conclusie toe. Er werden iets vaker positieve (minder ongevallen) dan negatieve (meer ongevallen) effecten gerapporteerd. Vooral de eerste sneeuw na een periode zonder sneeuw blijkt te leiden tot een hoger ongevalsrisico. Aanpassing van het gedrag aan de sneeuwomstandigheden zal bijdragen aan het verkleinen of uitblijven van een (negatief) effect op het aantal ongevallen. Ook belangrijk zal zijn dat bij sneeuw de mobiliteit afneemt, ook die van de meer kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers, fietsers, gemotoriseerde tweewielers en ouderen [1]. Een Finse studie [5] concludeert dat daar het ongevalsrisico, dus gecorrigeerd voor mobiliteit, bij sneeuw ruim tweemaal hoger is dan het gemiddelde ongevalsrisico in Finland (zie de vraag Welke weersomstandigheden komen het meest voor bij ongevallen en hoe gevaarlijk zijn ze?). Kennelijk zijn de gedragsaanpassingen daar onvoldoende om te compenseren voor de gevaarlijkere rijomstandigheden.

Image
pv-20101217-12.jpg
Onderdeel van factsheet

De invloed van het weer

In het algemeen is de kans op een ongeval bij slechte weersomstandigheden groter dan bij goed weer. Het gaat dan vooral om regen, sneeuw/hagel, mist Meer

Deze factsheet gebruiken?