Feiten & cijfers

SWOV-kennis is openbaar en wordt gedeeld met iedereen die onze kennis beroepsmatig kan gebruiken. De SWOV-website neemt bij de kennisverspreiding een steeds belangrijker plaats in. 

Feiten & Cijfers brengt u bij de Factsheets waarin korte antwoorden worden gegeven op vragen over de belangrijkste, actuele onderwerpen met betrekking tot verkeer en veiligheid. Hier vindt u ook informatie over en toegang tot de verkeersveiligheidscijfers die SWOV tot haar beschikking heeft.  

De SWOV-website presenteert een aanzienlijk deel van de beschikbare gegevens in grafieken, tabellen en factsheets nu met behulp van het 'Qlik Analytics Platform'. Hiermee kunt u zelf met de beschikbare gegevens aan de slag en uw eigen selecties maken. 

In de onderstaande video kunt u zien op welk soort vragen verkeersveiligheidscijfers van SWOV antwoord kan geven.