Bijzondere gebeurtenissen

Promoties

In de SWOV-dissertatiereeks verscheen in 2021 de promotie van oud-medewerker Kirsten Duivenvoorden. Zij verdedigde met succes haar proefschrift Speed up to safe interactions - The effects of intersection design and road users’ behaviour on the interaction between cyclists and car drivers.

SWOV-gastonderzoeker Rob Methorst promoveerde op zijn proefschrift Exploring the Pedestrians Realm - An overview of insights needed for developing a generative system approach to walkability.

Wisseling van directeur-bestuurder

In juni kondigde Peter van der Knaap zijn vertrek aan. Adjunct-directeur Rob Eenink nam zijn taken waar tot Martin Damen in januari 2022 bij SWOV begon als nieuwe directeur-bestuurder van SWOV.