Feiten en cijfers

SWOV-kennis is openbaar en wordt gedeeld met iedereen die onze kennis beroepsmatig kan gebruiken. De website neemt bij de kennisverspreiding een steeds belangrijker plaats in.

Op swov.nl vindt u ook de SWOV-factsheets waarin de belangrijkste, actuele verkeersveiligheidsonderwerpen worden behandeld aan de hand van veel gestelde vragen. In 2021 zijn 12 factsheets gepubliceerd, waaronder Lichte elektrische voertuigen (LEV’s), Voertuigen te water en Rijden onder invloed van alcohol.

Daarnaast stellen we op swov.nl ook de verkeersveiligheidscijfers beschikbaar die wij tot onze beschikking hebben. Het gaat dan niet alleen om aantallen verkeersongevallen, maar ook om o.a. cijfers over infrastructuur, mobiliteit, parkcijfers en aantallen overtredingen. Met het 'Qlik Analytics Platform' kunnen  webbezoekers zelf de gewenste selecties, overzichten en grafieken maken. 

Ook vindt u een link naar de Verkeersveiligheidsvergelijker met cijfers uit alle Nederlandse gemeenten. Het gaat hierbij om cijfers over verkeersdoden, maar ook over (fiets)infrastructuur en meldingen van burgers over verkeersonveilige situaties. Bezoekers kunnen hier de verkeersveiligheidskenmerken van gemeenten vergelijken, bijvoorbeeld van de eigen gemeente met vergelijkbare gemeenten.