Internationaal

Naast het verrichten van onderzoek gericht op het Nederlandse verkeer, is SWOV ook internationaal actief. Vaak is dit samen met Europese partners in EU-projecten op het gebied van verkeersveiligheid, maar ook wordt SWOV regelmatig benaderd door niet-Europese landen die gebruik willen maken van de internationaal hoog aangeschreven kennis en onderzoekscapaciteiten van SWOV.

Internationale projecten

Een selectie van onze internationale projecten in 2021: 

MEDIATOR startte in 2019 en beoogt een systeem te ontwikkelen dat real-time nagaat of op enig moment de controle over het voertuig beter bij de bestuurder kan liggen of bij een van de autonome systemen. Daarnaast moet het systeem er voor zorgen dat de overdracht van de controle tijdig en veilig gebeurt. SWOV coördineert het project en werkt daarbij samen met een groot aantal Europese en internationale partners uit de onderzoekswereld en de auto-industrie. 

Het EU-project LEVITATE startte in 2018 en richt zich op de vraag hoe zelfrijdende voertuigen problemen op het gebied van verkeersveiligheid, congestie en het milieu kunnen helpen op te lossen. SWOV houdt zich binnen het project met name bezig met de methodiekontwikkeling en de evaluatie van het effect van gekoppelde en geautomatiseerde voertuigen op de verkeersveiligheid. 

VIRTUAL is gestart in 2018. Binnen dit project worden protocollen ontwikkeld om de effectiviteit van veiligheidssystemen in een virtuele omgeving te kunnen testen. Met dat doel worden onder andere ook verschillende open source modellen van het menselijk lichaam (OS-HBM) ontwikkeld, voor zowel mannen als vrouwen: voetganger, fietser, passagier (zittend én staand) in het openbaar vervoer.SWOV voorziet het project van ongevallen- en letselgegevens voor de ontwikkeling van scenario’s en vergelijkingen tussen mannen en vrouwen. Daarnaast is SWOV verantwoordelijk voor de disseminatie.

Internationale samenwerking

SWOV is al vele jaren aangesloten bij FERSI, het Forum voor Europese onderzoeksinstituten op het gebied van verkeersveiligheid. In 2021 is ir. Rob Eenink herkozen als voorzitter. Drs. Ingrid van Schagen bekleedt de post van secretaris. Namens FERSI organiseerde SWOV in 2021 een seminar als opmaat naar de FERSI Conferentie 2022 in Den Haag.

Adjunct-directeur ir. Rob Eenink maakt tevens deel uit van de Raad van Advies voor het Road Safety Fund van de Verenigde Naties. Het Road Safety Fund heeft zich tot doel gesteld om de verbetering van de verkeersveiligheid wereldwijd te versnellen. Prof. dr. ir. Nicole van Nes is bestuurslid bij Humanist, het Europese netwerk voor experts op het gebied van human factors in het transport. 

Aan het Young Researchers Seminar, dat van 15 – 17 september in Slovenië werd gehouden, leverden drie jonge SWOV-onderzoekers een bijdrage. En ook aan de bijeenkomsten van OECD-werkgroepen werd door SWOV-onderzoekers deelgenomen.

Tot slot is vermeldenswaardig dat SWOV, tezamen met tien andere internationale insituten het Centre of Excellence vormt van het International Road Assessment Programme iRAP