Personeel en organisatie

Binnen SWOV heerst een goed onderzoeksklimaat en een open en collegiale werksfeer. De onderzoekers hebben diverse academische achtergronden, zoals natuurkunde, wiskunde, psychologie, bestuurskunde, werktuigbouwkunde, sociale geografie en civiele techniek. In multidisciplinaire teams wordt samengewerkt aan het realiseren van het uiteindelijke doel: ongevallen voorkomen, letsel beperken, levens redden! De onderzoekers worden ondersteund door toegewijde collega’s bij Bedrijfsvoering en Communicatie.

Er waren gemiddeld 55 mensen in dienst in 2021, twee minder dan in 2020. Op 31 december 2021 hadden 53 mensen een aanstelling bij SWOV (45,65 FTE). SWOV heeft in 2021 6 stagiaires begeleid. We hebben in 2021 afscheid genomen van 10 medewerkers, maar we verwelkomden in hetzelfde jaar zes nieuwe medewerkers.  

Organisatie

De directie van SWOV bestond tot 1 september uit dr. Peter van der Knaap (directeur-bestuurder) en ir. Rob Eenink (adjunct-directeur). Peter van der Knaap trad in september in dienst bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarna Rob Eenink de taken van directeur-bestuurder waarnam.

Samen met de Raad van Toezicht (RvT) is de directie verantwoordelijk voor de strategie en positie van SWOV. De werknemers bij SWOV worden vertegenwoordigd door een vijf leden tellende ondernemingsraad.

Om de kwaliteit van haar onderzoek te borgen, maakt SWOV gebruik van een Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) en de Programma Adviesraad (PAR). Deze zijn samengesteld uit deskundigen die actief zijn in verschillende onderdelen van het gebied verkeer en verkeersveiligheid.

  • Samenstelling Raad van Toezicht op 31 december 2021
  • Samenstelling Programma Adviesraad op 31 december 2021
  • Samenstelling Wetenschappelijke Adviesraad op 31 december 2021

SWOV kent vier onderzoeksafdelingen:

SWOV-onderzoek is bij voorkeur multidisciplinair van karakter. De onderzoeksprojecten zijn zó ingericht dat er inbreng is vanuit de verschillende expertises die in de vier onderzoeksafdelingen vertegenwoordigd zijn.

Bekijk het organisatiediagram op 31 december 2021.