Programma-Adviesraad

De Programma-Adviesraad (PAR) bestaat uit vertegenwoordigers van partijen die belang hebben bij de resultaten van het SWOV-onderzoek: de rijksoverheid, de provinciale en lokale overheid, particuliere organisaties en politie en/of openbaar ministerie. Op 31 december 2021 was de PAR als volgt samengesteld: 

 • dhr. R. Aarse (TLN) 
 • dhr. J. Schuler (RAI Vereniging)
 • mw. M. Burghgraef (TeamAlert) 
 • dhr. P. Broer (Politie)
 • dhr. M. Ludeking (RWS)
 • dhr. R. Smits (VNG)
 • mw. E. van Garderen (Fietsersbond)
 • dhr. A. Knuppel (VVN)
 • mw. L. Molenkamp (provincie Noord-Holland) 
 • dhr. E. de Kievit (CROW)
 • mw. N. Vollebregt (VVS)
 • mw. G. Feiter (Verbond van Verzekeraars)
 • dhr. A. Ammerlaan (LOV)