Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bepaalt de SWOV-strategie en stelt daarnaast de volgende zaken vast: begrotingen, financiële verslagen, aanvragen tot verlening van de doelsubsidie, financiële meerjarenplannen en jaarverslagen. 

De Raad van Toezicht komt viermaal per jaar bijeen en bestond op 31 december 2021 uit:  

  • dhr. S. de Rouwe (onafhankelijk voorzitter) 
  • dhr. O.C.M. de Bruijn (RAI Vereniging) 
  • dhr J. Hageman (ANWB)
  • dhr. mr. J.P. Schaaij (Nationaal Groenfonds) 
  • mw. prof. dr. I.B. Schipper (LUMC) 
  • dhr. prof. dr. E.T. Verhoef (VU Amsterdam) 
  • mw. drs. J.M. de Vries (op voordracht van de OR)